خرید از فروشگاه “روبونت”

# کد کالا نام محصول قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 085 ارتباط بین دو میکروکنترلر با پروتکل UART 180,000 عدد 180,000 حذف
  • ردیف هایی که * در ابتدای نام محصول است دارای خصوصیات انتخاب شده است.
  • ردیف هایی که ابتدای نام محصول ** است به عنوان محصول هدیه توسط شما انتخاب شده است و رایگان است.
تمام مبالغ مشاهده شده در سایت بر حسب تومان می باشد.